Via Facebook: April 15, 2019 at 02:43PM


Wist je dat het al sinds 1984 verboden is de berm te maaien vóór 15 juni…? Het zogenaamde Bermbesluit blijft echter maar al te vaak dode letter, ook in onze gemeente…
?
☘️
?
?
?
?
Het Bermbesluit legt volgende voorwaarden op:
⚠️ De bermen mogen niet met biociden behandeld worden.
⚠️ De bermen mogen niet voor 15 juni gemaaid worden. Een eventuele tweede maaibeurt mag slechts uitgevoerd worden na 15 september.
⚠️ Het maaisel dient verwijderd te worden binnen de 10 dagen na het maaien.
⚠️ Bij het bermbeheer mogen de ondergrondse plantendelen en de houtige gewassen niet worden beschadigd. De maaimachine mag niet lager dan 10 cm worden ingesteld.

Bermbesluit: http://bit.ly/2DgzbC7
Omzendbrief: http://bit.ly/2VOHigw