Via Facebook: October 02, 2019 at 05:00PM


Wij weten waar de bijen de mosterd halen!
Tof van de patattenboer: groenbemesting is een uitstekende manier om stikstof in de bodem te brengen, de bodemstructuur te verbeteren en de anders blote grond te beschermen tegen uitspoelen en onkruidgroei.
De bijen, die profiteren ervan en halen er massaal stuifmeel, maar… zo’n groot veld, zo dichtbij, zo laat op het jaar in bloei…, dat gaat tegen de logica van de seizoenen in. Het risico bestaat dus dat de immer ijverige bijen de raten zo propvol stoppen dat de koningin onvoldoende plaats vindt om nog eitjes te leggen die een voldoende grote populatie winterbijen moeten opleveren om de winter te kunnen overleven.

En de imker: hij stond erbij en hij keek er peinzend naar, want de kasten, die laat hij beter dicht: te koud en er is nu toch niets meer aan te doen…

Een zegen of toch een vloek?
Dat weten we volgend jaar…