Bijen, wespen, hommels en zweefvliegen: één pot nat?


Die vervelende wespen worden vaak verward met bijen, maar ook de kleinere hommelsoorten en zweefvliegen lijken op het eerste zicht soms wat op de honingbij.

BRAKENDE WESPEN

De echte lastpakken zijn de wespen (en hun grotere broertje de hoornaar). Net als bijen leven ze in kolonies, maar waar bijenkolonies tot 60.000 bijen kunnen tellen , telt een wespenkolonie op z’n grootst 5.000 leden. Wespen houden van zoetigheid (nectar, vruchtensap). Ze leggen – in tegenstelling tot de vooruitziende honingbijen – geen voedselvoorraad aan. Ze voeden hun larven  met insecten, zoals vliegjes, rupsen, muggen,… Die larven produceren – lees: braken – dan een zoete vloeistof die door de wespen wordt gegeten. Als de zomer op zijn einde loopt, zijn er minder larven, en is er dus minder van die lekkere larvenbrij – en ze hebben ook geen voorraad om op terug te vallen – en dus worden de wespen lastig: ze gaan de mensen lastigvallen (en eventueel steken) om aan zoetigheid te geraken. Een wesp kan trouwens meerdere keren steken, een bij slechts éénmaal. Omdat de wespen zo vervelend kunnen zijn en we ze vaak verwarren  met de bijen, bezorgen ze deze laatste natuurlijk een slechte naam. Maar bijen mijden eigenlijk mensen en beschikken steeds over een eigen voorraad voedsel in de kast.

wesp

ZWEEFVLIEGEN-CARNAVAL

Dat zijn eerder een soort vliegen, die zich vermommen in de geel-zwarte klederdracht van de wesp om hun belagers af te schrikken. Ze leven, net zoals bijen, ook van nectar en stuifmeel en vallen geen mensen lastig. Zoals hun naam al laat raden, hebben ze een specifieke manier van vliegen; ze vliegen korte stukjes om daarna plots te stoppen en te blijven zweven. Hoewel ze wat op een wesp lijken, zijn ze compleet ongevaarlijk: zweefvliegen hebben geen angel, en kunnen dus niet steken.

zweefvlieg_IMG_9264_121118_10241

HOMMELS AAIEN

Deze dikke goedzakken zijn wat makkelijker te herkennen aan hun postuur en grotere beharing. Ze voeden zich ook met stuifmeel en nectar. Je herkent ze ook wel aan hun gebrom. Net als wespen kunnen ze meerdere keren steken, maar ze doen dat uiterst zelden, ze zijn zelfs aaibaar!

Hommel

EENZAME BIJEN

Naaste de honingbij, bestaan er ook nog talloze solitaire bijen, ze leven misschien wel alleen, maar ze zijn in de meerderheid. Ook deze bijen zijn bedreigd en heel belangrijk en je kan ze een handje helpen met een bijenhotel of een ruig stukje tuin, waarin ze kunnen nestelen. Bijen zoeken mensen niet op. Ze kunnen wel steken als ze zich bedreigd voelen, maar dat bekopen ze met hun leven, omdat hun angel weerhaken heeft en zo in de huid blijft zitten om het gif in te pompen.

sol bij