Honingzolders en koninginnedoppen


Zaterdag was de enige dag met deftig weer, dus hup: tijd voor de kastcontrole!

In de “grote kast” waren ze nog steeds goed bezig: ze zijn druk de honingzolder aan het vullen en de koningin heeft tussen de twee moerroosters flink haar best gedaan. De bijtjes hebben haar blijkbaar ook verplicht te leggen in moerdoppen, wat betekent dat ze willen gaan zwermen. Een aantal van die zwermcellen waren ook al gesloten. Op zich wel een beetje raar dat ze al willen gaan zwermen, want ze hebben nog ruim plaats genoeg. Alle doppen (of dat hoop ik toch) zijn nu gebroken om te vermijden dat er nieuwe koninginnen uitlopen: there can be only one! Maar dat neemt op zich niet de zwermneiging weg…

Dat zwermen is voorlopig mijn grootste vrees. Op de praktische cursus vorig jaar hadden mijn partner en ik ook zo’n hevig volkje, tot na een paar lessen het volkje gehalveerd was, en we met een onbevruchte koningin achterbleven. Dat seizoen is het voor ons niet echts iets meer geworden. Die nieuwe koningin was trouwens net uitgelopen bij onze kastcontrole en zo maakten we het fenomeen van “tuten en kwaken” mee: de eerst uitgelopen koningin rent over de raten en maakt een hoog geluid (het tuten) en gaat op zoek naar de andere koninginnen die nog moeten geboren worden. Deze zitten in hun cellen en maken eenzelfde geluid, dat gedempt is doordat ze nog opgesloten zitten (het kwaken). Eens de koningin haar zusjes koninginnen vindt, sleurt ze die uit hun cel en doodt ze ze. Als er al meerdere tegelijk rondlopen, dan wordt het een gevecht op leven en dood.

Twee dingen wil ik dus vermijden: dat de helft van mijn volk erdoor gaat en later nog eens de helft van de helft met de nazwerm. Maar doordat ze op broedbeperking staat (gevangen tussen twee moerroosters), kan de koningin niet weg en zal de zwerm bij mij vanzelf terugkeren.

Maar wordt er een nieuwe koningin geboren, dan riskeer ik nog steeds dat deze nieuwe en waarschijnlijk inferieure moer mijn goede, aan de leg zijnde koningin een kopje kleiner maakt.

Zwermcel2

Ik heb ook terug wat ruimte gemaakt in de broedbak en hopelijk is het slechte weer mijn bondgenoot en bergen ze daardoor hun zwermplannen op. Zoniet, dan wordt dat een aflegger maken volgende week.

Dit volkje kreeg ook een extra honingzolder bovenop, die ze nog niet direct hoeven te gebruiken, dus heb ik er een krant onder gelegd. Zo gaat de warmte niet naar daar en kunnen ze zelf beslissen wanneer ze de zolder in gebruik nemen. Ze knagen dan gewoon het krantenpapier weg.

En de andere kast doet het ook heel goed: ook zij kregen nu een honingzolder en werden op broedbeperking gezet. De originele ramen van het volkje bracht ik ook naar boven zodat ze na het slingeren uit dienst kunnen gaan. Ook hier dacht ik één koninginnedop gezien te hebben, maar aangezien het er maar ééntje was, zal ik me wel vergist hebben zeker?

Mijn voorraadje rompen is ondertussen dus bijna op en ik heb nog wel wat ander materiaal nodig (bv. om honing te oogsten!), dus een tripje naar de imkerwinkel dringt zich op de komende week. Een goedkope hobby is het in ieder geval niet…