Wist je dat?


Wist je dat?

 • bijen tijdens hun leven 800 km afleggen?
 • dat de vliegsnelheid 25 tot 30 km per uur bedraagt?
 • een bij haar eigen gewicht aan honing of stuifmeel kan dragen?
  (ter vergelijking: een vliegtuig ongeveer een kwart van zijn eigen gewicht.)
 • bijen loodrecht kunnen stijgen en dalen?
 • haar vleugels 200 keer per seconde bewegen?
 • een bij over 5 km haar huis vindt?
 • een bij met een volle tank (30 à 50 mg honing) 60 km kan vliegen (dit komt overeen met 1 liter benzine voor 2600000 km) en daarbij meer dan 1 miljoen  tussenlandingen maakt?
 • een bij ongeveer 60km vliegt voor de productie van 30-50mg honing?
 • de bij tot 3 kilometer van de bijenkast naar honing en stuifmeel zoekt?
 • zo’n 60.000 bijen met volle honingblaasjes gelijk staan aan 3 kg nectar en ze daarvan 1 kilo honing maken?
 • bijen voor een potje van 500 gram honing 3 keer de aardomtrek afleggen, bijen daarvoor 60.000 keer moeten vliegen en bijen daarvoor 6.000.000 bloemen moeten bezoeken?
 • voor 1 gram stuifmeel 14.000 tot 300.000 stuifmeelkorrels nodig zijn, afhankelijk van de soort stuifmeel?
 • voor het maken van 1 kg was bijen 10 kg honing en 1 kg stuifmeel verbruiken?
 • was wordt zacht bij 30°C  en smelt bij 63° C?
 • 1 kg honing de levensarbeid van 350 à 400 bijen vertegenwoordigt?
 • een bijenvolk per jaar ongeveer 20 kg pollen, 120 kg nectar, 25 liter water en ongeveer 100g propolis verzamelt?
 • voor de teelt van één bij 130 mg pollen nodig zijn?
 • een bijenvolk per jaar +/- 40 kg stuifmeel verbruikt? Een bij kan 2 stuifmeelklontjes vervoeren, voor deze 40 kg stuifmeel zijn +/- 200 000 stuifmeelklontjes nodig. Twee stuifmeelklompjes bevatten +/- 100 000 pollen (stuifmeelkorrels) en de bij moet daarvoor 80 bloemen bezoeken?
 • het soortelijk gewicht van was 0.96 – 0.97 is?
 • een sterk volk tegen de zomer bestaat uit 1 koningin, ± 1.000 darren en 30.000 – 60.000 werkbijen?
 • in de winter een volk bestaat uit 1 koningin en ± 15.000 werkbijen?
 • een bijenzwerm uit 1 koningin, 100 – 500 darren en 7.000 – 25.000 werkbijen bestaat?
 • er zomerbijen en winterbijen zijn? Zomerbijen worden in de lente en in het begin van de zomer geboren. Zomerbijen worden maar 6 weken oud, omdat ze heel hard moeten werken. Winterbijen worden in juli en augustus geboren en moeten het volk in de winter warm houden. Zij vliegen in die periode niet en verslijten dus niet. Ze kunnen dan 6 maanden oud worden. Na de winter moeten zij de nieuwe larfjes verzorgen en het volk weer groter en sterker maken.
 • een koningin ongeveer 5 jaar oud kan worden?
 • Een koningin in mei en juni tot 2.000 eitjes per dag kan leggen?
 • De koningin in 1 jaar 150.000 en in haar hele leven 500.000 eitjes legt?
 • 1.500 – 1.800 eitjes net zoveel wegen als de koningin?
 • 5.000 eitjes 1 gram wegen?
 • uit bevruchte eitjes vrouwelijke bijen ontstaan (werksters of koninginnen) en uit onbevruchte eitjes mannelijke bijen (darren)?
 • het oog van de bij uit wel 5000 facetogen bestaat?
 • 80 % van alle planten door de bijen bezocht en bestoven wordt?
 • de temperatuur in de bijentros is in de winter 25° C en in de zomer tussen de 31° C en 39° C?
 • de bij ophoudt met werken bij 7 – 10°C of minder en bij 37°C of meer?
 • bijen het vlijtigst vliegen bij 23 – 25°C?
 • Bijen boodschappen aan elkaar doorgeven door bepaalde bewegingen te maken? Hierdoor kunnen zij informatie doorgeven over de vindplaatsen van stuifmeel en nectar: hoe ver, hoe veel er te vinden is enz.
 • 10 bijen samen 1 gram wegen?
 • er een buitenbij of vliegbij is, die op zoek gaat naar nectar? Als zij nectar gevonden heeft, vliegt ze naar haar kast en geeft de nectar door aan de binnenbij of huisbij, die het in de raten steekt.
 • Ieder bevrucht ei, dat nog geen drie dagen oud is, nog van werkster­larve tot koninginnenlarve kan omgevormd worden?
 • Een bijenlarve 2000 verzorgingsbezoeken krijgt?
 • Een bijenlarve na 6 dagen gegroeid is tot 500 maal haar aanvangsgewicht, te vergelijken met een baby die in 6 dagen 1600 kg zou wegen?
 • uit bevruchte eieren vrouwelijke bijen (werksters) en uit onbevruchte eieren mannelijke bijen (darren) geboren worden?
 • de ontwikkeling van ei tot individu bij een koningin 16 dagen, bij een werkbij 21 dagen en bij een dar 24 dagen duurt?
 • er elke zomer per volk ongeveer 150.000 nieuwe bijen worden geboren?
 • een werkbij 33 maal per dag uitvliegt om nectar en/of stuifmeel te verzamelen?
 • bijen de kleur ultraviolet kunnen waarnemen?
 • de evolutie van de bij reeds 50 miljoen jaar geleden voltooid is?
 • een koningin 0,16-0,21 gram weegt, een werkster 0,11 gram en een dar 0,23 gram?
 • dat de bijen door hun spierbewegingen het broednest op 35° C houden?
 • in de zomer hun vleugels als ventilator gebruiken en in de winter lekker dicht op elkaar gaan zitten?

Neen? Awel, ik ook niet (allemaal)…!