Jouw tuin, mijn bijen


Voorlopig laat het weer me niet toe om de kasten te inspecteren, ik ben nochtans zeer benieuwd naar mijn volkjes: zijn ze de nieuwe ramen al goed aan het uitbouwen, hoe zit het met het broed en de voedselvoorraad (vorige keer had ik door omstandigheden eigenlijk nauwelijks tijd om dat bekijken) en hoe is het de koningin vergaan die ik ietwat ruw in de kast borstelde?

Maar nu is ook het seizoen om in de tuin te beginen werken en daarom vandaag toch al dit blogberichtje.

JOUW TUIN, MIJN BIJEN EN DE PROBLEMEN VAN DE BIJEN

Bijen vliegen in een straal van zo’n 3 kilometer rond hun kast om nectar en stuifmeel te halen. Dat betekent dat jouw tuin in mijn bijenweide ligt! De bijtjes houden zich dus niet aan de grenzen van mijn tuin, in tegenstelling tot mijn kippen en dwerggeiten. Niet alleen mijn bijen, maar de ontelbare kleine dieren in onze tuinen trekken zich niks aan van de perceelsgrenzen. Dit betekent dat wat wij in onze tuin doen ook echt wel een impact heeft op de omliggende gebieden en dus op het milieu.

Dat het met de bijtjes niet goed gaat, is ondertussen wel voor iedereen duidelijk. Maar hoe komt dit eigenlijk en wat kunnen jij en ik eraan doen? Eigenlijk gaat het om een combinatie van factoren:

HONGER

 • Bijen vinden onvoldoende voedsel in hun buurt. Bijen hebben het hele seizoen door voedsel nodig. In de moderne landbouw teelt men echter op grote percelen hetzelfde gewas. Dat betekent dat op die stukken grond, maar een zeer beperkte tijd voedsel is te vinden voor onze bijtjes, als er überhaupt al voedsel te halen is (bv met maïs of een weide kunnen bijen niks beginnen).
  > In de akkerranden en andere verloren hoekjes kunnen bloemen ingezaaid worden, tussen percelen kunnen hagen (sleedoorn) en bomen (wilg) worden geplant.
  > Een hoekje weide kan “wild” gelaten worden.
 • Dezelfde tips kunnen we ook makkelijk in onze tuinen toepassen, want ook onze moderne mooi aangelegde tuinen zijn niet erg bijvriendelijk: veel verhardingen (oprit, terras, tuinpad) en gazons (of siergrassen) en (dus) weinig interessante planten voor bijen, vlinders,…
  > Vervang eens een stukje gazon door vaste, bijvriendelijke planten of zaai een mooie bloemenweide in. Het is nog zo mooi en je hebt er minder werk aan dan aan het maaien van je gazon.
  > Kies bijvriendelijke planten. Aan veel moderne cultivars hebben de bijen niks: niet elk van die kunstmatig gekweekte plantenvariëteiten heeft stuifmeel of de nectar is niet niet toegankelijk,…
  bloemenweide

KAPOTSPUITEN

 • Zowel in de landbouw als in de gewone tuinen wordt al te vaak en al te overvloedig naar insecticiden of pesticiden en herbiciden (onkruidverdelgers) gegrepen. Nochtans: “zonder is gezonder”, maar “minder” is ook al iets natuurlijk. Pesticiden kunnen bijen doden, maar minstens even erg zijn de genetische beschadigingen die bijen oplopen: zo verliezen ze door bv. de neonicotinoïden hun oriëntatiegevoel. Gevolg: de haalbijen vinden de korf niet meer terug, sterven en het volk lijdt honger. Ook van het veel gebruikte RoundUp (glyfosfaat) raken meer en meer schadelijke neveneffecten voor dier én mens bekend.
  > Simpelweg geen of minder chemische bestrijdingsmiddelen gebruiken in je tuin is beter voor alles en iedereen.
  > Check de filmpjes met eenvoudig uit te voeren tips van onze vriend Bartel Van Riet op http://www.radio2.be/spits-met-david/bijen-bartel-tipsgroenland_a111_aardbeienbak_640

VARROA DESTRUCTOR

 • Deze parasiterende mijt (resultaat: verzwakte en misvormde bijen) komt sinds enkele tientallen jaren voor in onze streken. Oorspronkelijk kwam de varroa enkel voor in Zuidoost-Azië waar ze in harmonie leefde met de lokale bijensoorten, maar door menselijke ingrepen heeft de mijt zich snel verspreid naar bijna de hele wereld en dus ook bij onze bijensoorten, die aan deze mijt wel degelijk ten onder kunnen gaan, bv: de zogenaamde verdwijnziekte (CCD).
  > Imkers dijken de aanwezigheid van deze mijten in door biotechnische en “chemische” (thymol, oxaalzuur, mierenzuur) methoden, maar daarover lees je misschien wel een andere keer. Voorlopig is het nog steeds wachten op varroatolerante of -resistente bijensoorten.
  varroa

EEN NESTJE VOOR MIJN EITJES

 • Vooral een probleem voor de “wilde” solitaire bijen, aangezien de honingbij door de imker wordt verzorgd en moderne imkerij zoveel mogelijk aan zwermbeheersing doet.
  > Zorg voor een ruig stukje in de tuin of zorg voor een mooi insecten- of bijenhotel.
  garden therapy.ca